Ямпіль

     Ямпіль — селище міського типу, районний центр Сумської області, розкинулося на р. Івоті (притока Десни) і р. Студенці (притока Івоти), за 6 км від залізничної станції Янпіль і 178 км від обласного центру.
     Місцевість, де розташований населений пункт, була заселена в давні часи — тут виявлено поселення доби пізнього неоліту (III тис. до н. е.)1
     Вперше у письмових джерелах населений пункт згадується 1654 року під назвою Клин. Така назва існувала до 1674 року, доки тодішній власник не перейменував його на Янпіль (пізніше наз. Ямпіль). З 1673 року він був власністю українських гетьманів та російських вельмож, які тяжко експлуатували населення. Якщо 1736 року з 39 козацьких дворів убогими були 12, то 1781 року з 297 козацьких дворів убогих налічувалося 149. Кількість підсусідків за цей час зросла з 3 до 79. Поміщику І. Неплюєву належало 229 селянських дворів. Панам-кріпосникам допомагала визискувати селян церква. В Ямполі — невеликому містечку — в другій половині XVIII ст. налічувалося три церкви, десяток церковнослужителів. Але школи для селянських дітей не існувало. 
     В 1836 році в Ямполі відкрито паперову фабрику. Власник її поміщик І. Неплюєв використовував тут кріпацьку працю. 78 кріпаків виготовляли папір, який славився далеко за межами повіту. Кріпаки працювали також на його млинах, винокурнях і цукроварнях. 
     Напередодні реформи 1861 року у Ямпільському поміщицькому маєтку налічувалося 1500 кріпаків. Серед них були хлібороби, а також ремісники різних професій — муляри, каретники та інші. З 456 кріпацьких господарств половина володіла деяким тяглом, 101 двір лишався безкінним, а 90 мали лише садибу. В середньому на ревізьку душу припадало 2,5 десятини землі (в т. ч. орної, сіножатей і присадибної)2. Мізерні земельні наділи, відсутність худоби в більшості селян, панщина й поміщицька сваволя, постійний голод і злидні — такою була доля трудящих ямпільців. 
     Реформа 1861 року, хоч формально й звільняла селян від особистої залежності й ненависної панщини, однак залишила їх в економічній залежності від поміщиків та місцевих лихварів. Таке становище викликало протест з боку трудівників. У квітні 1861 року селянські заворушення охопили ряд сіл Глухівського, Конотопського й Кролевецького повітів. Заворушення виникли і в ямпільській економії, в маєтку Міклашевських, спадкоємців Неплюєва3
     Селяни Ямполя були дощенту пограбовані. Кращі орні землі та інші угіддя відійшли до поміщиків та сільських багатіїв. Селянам дісталися мізерні наділи, які дуже дорого обійшлися їм4. Бідняцькі селянські господарства розорювалися, а куркулі, скуповуючи їх землі, багатіли. Бідняки змушені були за безцінь наймитувати. Селяни відмовлялися платити викупні платежі за землю, відкрито проявляли незадоволення. В лютому 1873 року в с. Імшані, що за 3—4 км від Ямполя, відбулися масові виступи селян. Ці виступи підтримували ямпільці. Було вчинено опір поліції, що намагалася продати селянське майно за недоїмки. Чернігівський губернатор розквартирував тоді у селі дві роти солдатів для наведення «порядку»5
     Перша російська буржуазно-демократична революція 1905—1907 рр. знайшла відгук у Ямполі. На посилення революційних настроїв трудящих містечка впливали виступи робітників Шостки, Конотопа, Хутора-Михайлівського, Свеси. В Ямполі та навколишніх селах більшовики розповсюджували революційні прокламації та брошури, розпочалися селянські виступи. Селяни вимагали виведення поліції та військ6, самовільно рубали поміщицький ліс. Налякані заворушеннями, поміщики викликали каральні загони. В дні масових виступів 1905 року до Ямполя приїздив із загоном козаків (для покарання «винних») начальник Чернігівського губернського жандармського управління7.  
     Біднота Ямполя виступала проти столипінської реформи, справедливо вбачаючи в ній засіб дальшого посилення експлуатації з боку куркулів. Так, у травні 1913 року на селянській сходці ямпільці одностайно заявили про свою незгоду виділятися на хутори8
     За царизму основна маса населення містечка була позбавлена будь-яких політичних прав, зазнавала свавілля поміщиків, царських чиновників, попів і куркулів. Ніхто не дбав про освіту. 
     Крім двох церковнопарафіяльних шкіл, існуючих в Ямполі з 30-х років XIX ст., у 1866 році було відкрито земське сільське училище, з дуже невеликим контингентом учнів. Навіть у 1872 році в ньому навчався лише 61 чоловік9. Шкільні приміщення не відповідали своєму призначенню: це були брудні, погано освітлені селянські хатини. Тільки в 1885 році при училищі відкрили бібліотеку, але книжками користувалося лише 90 чоловік — 25 учнів і 65 мешканців Ямполя. Навчалися в школах переважно діти заможних селян і міщан. 


1 Інститут археології АН УРСР, науковий архів, ВУАК, ф. 309/8, стор. 17. 
2 Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях, т. 6. СПб., 1860, стор. 6, 7. 
3 Крестьянское движение в России в 1857 — має 1861 гг. Сборник документов. М., 1963 стор. 695. 
4 П. А. Зайончковский. Отмена крепостного права в России. М., 1954, стор. 125, 207. 
5 Крестьянское движение в России в 1870—1880 г. Сборник документов. М., 1968, стор. 495. 
6 ЦДІА УРСР у Києві, ф. 1439, оп. 1, спр. 390, арк. 81. 
7 И. Г.Дроздов. Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы первой революции 1905—1906 гг., стор. 174.
8 ЦДІА УРСР у Києві, ф. 1439, оп. 1, спр. 1482, арк. 27. 
9 Журн Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов, 1899; № 12; стор. 9, 24.
 


Населені пункти Сумської області : Білопілля ( Ворожба , Жовтневе ) • БуриньВелика Писарівка ( Кириківка ) • Глухів ( Червоне , Шалигине ) • Конотоп ( Дубов’язівка , Карабутове ) • Краснопілля ( Миропілля ) • Кролевець ( Дубовичі , Камінь ) • Лебедин ( Межиріч ) • Липова ДолинаНедригайлів ( Терни ) • Охтирка ( Чупахівка ) • Путивль ( Нова Слобода ) • Ромни ( Глинськ , Сміле ) • Середина-Буда ( Зноб-Новгородське ) • Суми ( Хотінь , Юнаківка ) • Тростянець ( Боромля ) • Шостка ( Вороніж , Коротченкове ) • Ямпіль ( Свеса )