Гайсин

     Гайсин (давні назви—Галыпин, Айсин) — місто в Україні, адміністративний центр Гайсинського району Вінницькій області. Розташований на річці Собі, за 94 км від Вінниці. Залізнична станція.
     У межах міста знайдено залишки двох поселень доби пізньої бронзи та ранньослов’янського поселення черняхівськоі культури.
     Перші відомості про Гайсин належать до 1600 року, коли він входив до складу Врацлавського воєводства1. 1629 року в Гайсині проживало 822 чоловіка.
     В 40-х роках XVII ст. Гайсин був однією з фортець, що прикривали Брацлавщину від вторгнення ворогів. Укріплення складалося з земляного валу, дубового частоколу з двоповерховими воротами. Мешканці міста виконували панщину на користь замку, платили чинш, відбували толоки2.
     Жителі Гайсина не мирилися з утисками поневолювачів. Селяни та міщани брали активну участь у народно-визвольному русі проти феодально-кріпосницького і національно-релігійного гніту польської шляхти в 30—60-х роках XVIII ст. В Гайсинському повіті діяв селянський загін, який очолював Грива3. Чимало місцевих жителів вступило до загонів Гонти і Залізняка.
     Після возз’єднання Правобережжя з Росією Гайсин 1795 року став центром Гайсинського округу Брацлавського намісництва4, а з 1797 року — повітовим містом Подільської губернії.
     Із 9206 чоловік, що проживали в Гайсині наприкінці 50-х років XIX ст., близько 7 тис. становили міщани, 150 — дворяни, 500 — купці, 421 — цехові ремісники. Основними заняттями жителів міста були землеробство, дрібне ремесло та торгівля. В Гайсині налічувалося 95 майстерень, переважно гончарських, шевських та лимарських5, було багато шинків. Через кожні два тижні щочетверга відбувалися торги. Багато гайсинських міщан здобували собі на прожиття поденними заробітками на винокурних і цукрових заводах, у навколишніх поміщицьких маєтках або ж кожного літа вирушали на заробітки до Одеси та Бессарабії6.
     В 60-х роках у Гайсині працювали одна приватна лікарня на 10 ліжок; двокласне училище, пошта. Наприкінці 80-х років відкрито церковнопарафіяльну школу.
     В другій половині XIX ст. в Гайсині почали споруджуватися промислові підприємства. 1870 року став до ладу цегельний завод, 1880 року — перша тютюнова фабрика, а в 1897 — друга. Ще через два роки на околиці міста виросли паровий млин та цукровий завод, до якого підвели вузькоколійну залізничну лінію. Хоча ці підприємства були малопотужними і з примітивною технікою, все ж вони давали мешканцям міста заробіток, сприяли притоку в Гайсин робочої сили і зростанню населення міста. За переписом 1897 року, в Гайсині проживало 700 робітників і 500 ремісників. Робітники працювали по 12—14 годин на добу за 50—60 копійок, а жінкам платили 35—40 копійок7. Жили робітники в тісних бараках, де було брудно й холодно. Через антисанітарні умови поширювалися інфекційні хвороби.
     В період реакції, використавши приплив дешевої робочої сили, хазяї зменшили заробітну плату багатьом категоріям робітників, підвищили квартирну плату. Швидко зросли ціни на товари першої потреби8.
     На 13,2 тис. населення в місті 1911 року було лише дві лікарні на 46 ліжок. У 1913 році відкрили земську аптеку, яка тоді була єдиною на весь Південно-Західний край9.
     На початку XX ст. ніяких зрушень у справі освіти не відбулося — в Гайсині діяли тільки церковнопарафіяльна школа й міське двокласне училище. Письменність населення становила 25 процентів. У 1902 році в Гайсині відкрили бібліотеку ім. О. С. Пушкіна. Кожний читач, згідно із статутом цієї бібліотеки, сплачував З крб. річних членських внесків10. Користуватися нею могли тільки заможні.


1    «Подольские епархиальные ведомости», 1863, № 23, стор. 883.
2    В. Б. Антонович. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России, т. 1, стор. 160, 165.
3    Журн. «Русский вестник», 1863, т. 45, стор. 335.
4    С. Ф. Рубинштейн. Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по губерниям Западной России, Белоруссии, Малороссии за 240 лет с 1652 по 1892 г. Вильно, 1894, стор. 175.
5    Географическо-статистический словарь Российской империи, т. 1, стор. 608.
6    Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861—1862 гг., ч. 1, стор. 34.
7   ЦДІА СРСР, ф. 1290, оп. 11, спр. 1797, арк. 25, 27, 29.
8    В. В. Филимонов. Памятная книжка Подольской губернии на 1911 год. Каменец-Подольский, 1911, стор. 173.
9    Журн. «Экономическая жизнь Подолии», 1913, № 8—9, стор. 65.
10  ЦДІА СРСР, ф. 1290, оп. 11, спр. 1797, арк. 26.