Богодухів

     Богодухів — місто районного підпорядкування, центр Богодухівського району Харківської області. Розташований на правому, підвищеному, порізаному балками та ярами мальовничому березі річки Мерлі. Через місто проходять залізнична лінія і асфальтована дорога Харків — Суми. Віддаль до обласного центру залізницею — 77 км, асфальтованою дорогою — 58 км. З археологічних пам’яток на території міста виявлено поселення пізнього неоліту.
     В описі прикордонних сторожових постів 1571 року тут згадується Дяків острог. Датою виникнення міста вважають 1662 рік, коли сюди на постійне поселення прибули з-за Дніпра 1204 українці на чолі з отаманом Тимофієм Крисою. Серед новоприбулих було 33 чоловіки міщан, решту переселенців становили селяни1. Вони побудували житла, а також досить міцне на той час укріплення — дубовий острог і земляний вал, обведений глибоким ровом. Уже в 1668 році козаки дали рішучу відсіч великому загонові кримських татар, яких закликав гетьман Брюховецький. У 1680 році Богодухів зазнав нового нападу татар. В боротьбі з ворогом тоді загинуло 49 чол., 184 чол. татари захопили в полон. Вони знищили і забрали також чимало хліба, худоби, вуликів та іншого майна, спалили 312 дворів.
     Великих бідувань зазнали жителі міста в 1708—1709 роках, під час Північної війни. Шведські загарбники пограбували багато навколишніх сіл. Виступаючи проти ворога, місцеве населення організовувало партизанські загони і подавало всіляку допомогу російським військам під командуванням О. Меншикова та царевича Олексія, що зосереджувалися тоді в Богодухові.
     Трудове населення Богодухова не раз повставало на боротьбу проти феодалів, яких захищав і всіляко підтримував царський уряд. Під час селянської війни 1668— 1670 рр., коли на Слобожанщині діяв великий загін повстанців під проводом побратима Степана Разіна — Олексія Хромого, трудящі міста активно підтримали його. 15 жовтня 1670 року четверо посланців О. Хромого прибули до Богодухова з «прелестными письмами», закликаючи жителів міста до боротьби проти козацької старшини і бояр. Царські сатрапи заарештували і ув’язнили їх. Але жителі міста визволили в’язнів і на загальній раді вирішили приєднатися до повстання2.
     І хоч після придушення повстання одного з керівників виступу богодухівського сотника Тимофія Решетилова було страчено, а чимало жителів міста зазнали переслідувань, боротьба проти гнобителів не припинялася і в наступний період.
     Економічному розвиткові Богодухова сприяло його вигідне географічне положення — тут пролягав великий шлях, що з’єднував полкові міста Харків та Охтирку. З 1681 по 1765 рік Богодухів був сотенним центром Охтирського козацького полку.
     Основним господарським заняттям населення міста було землеробство. Розвивалися також різні промисли. Богодухівські чинбарі добре вичинювали шкури, а чоботарі шили взуття. Уже на початку XVIII століття Богодухів був своєрідним центром ремісничого виробництва. В документах цього часу зазначається, що «головне заняття жителів є шкіряне діло»3. У 80-х роках XVIII століття в місті працювало 10 винокурень на 25 казанів4, содовий завод, водяний та паровий млини5. Із зростанням населення млинарство набирало дедалі більшого розвитку. Млини, як і землі, були власністю місцевих багатіїв — козацької старшини, духівництва.
     Значні соціально-економічні зрушення відбулися в житті Богодухова наприкінці XVIII та на початку XIX століть. Досить швидко зростало населення. У 1787 році в Богодухові — тоді вже значному місті Харківського намісництва — проживало 6154 чоловіки5. На початок XIX століття тут налічувалося 3959 жителів тільки чоловічої статі, з них 382 купці, ремісники та інші міщани. Розвивалися ремесла, всіляко підтримувалась і заохочувалась торгівля. Чимало жителів міста займалося чумацьким промислом. Серед них були досить заможні підприємці. Тільки в 1809 році у військових обивателів Богодухова було найнято 80 хур6. Переважна більшість жителів міста, як і раніше, працювала в сільському господарстві.
     Козацька старшина, купці та духівництво нещадно експлуатували населення міста. З-кожним роком усе більше селян та військових обивателів потрапляло у кріпосну залежність.
     У 1860 році у Богодухові проживало 10 552 чоловіки, з них 111 купців, 1717 міщан і цехових; решта населення займалася сільським господарством7. Найкращі землі були власністю поміщиків.
     Гостре невдоволення населення Богодухова викликала реформа 1861 року. Селяни-кріпаки одержали наділи в середньому по 2,17 десятини землі на ревізьку душу8. Згідно з додатком до 9-ї статті «Місцевого положення про земельне влаштування селян», селяни Богодухова і повіту мали платити за кожну десятину орної землі по 2 крб. 80 коп. викупу і відробляти 19 днів на рік на поміщика9.
     Зовсім без землі лишалися 11,8 проц. селян повіту. Це були або колишні дворові селяни, які «звільнялися» від кріпацтва без наділів, або ті, що розорилися і самі відмовились від землі, не маючи змоги платити за неї.
     11 березня в церквах читали маніфест про дарування «волі», а вже 23 березня 1861 року справник Богодухівського повіту доповідав харківському губернаторові Ахматову, що «безперервні заворушення і безпорядки серед тимчасово зобов’язаних селян тривають»10. Губернатор звернувся до царя, і той звелів послати для втихомирення селян дивізіон Стародубського драгунського полку.
     У червні 1862 року в листі до міністра внутрішніх справ предводителі дворянства Харківської губернії, серед яких був і предводитель Богодухівського повіту, скаржилися, що «напружене чекання селян на нову волю і даровані права на всю поміщицьку землю з кожним днем все більше посилюється», що селяни не визнають уставних грамот, вбачаючи в них спробу поміщиків знову закріпачити їх.
     Після реформи посилилося класове розшарування населення.
     За переписом 1897 року, в Богодухові налічувалося 11 752 чол. населення, з них 8508 селян. Багато селян на цей час втратили свої наділи. В усьому повіті 25,9 проц. селян були безземельними. Наділи від 1 до 5 десятин мали 60,4 проц. селян, від 5 до 10 десятин — 12,8 проц. І тільки 0,9 проц. господарств повіту мали наділи більше 10 десятин землі. Безземельні та малоземельні селяни йшли в найми до поміщиків та куркулів або ж поповнювали ряди робітничого класу.
     На початку XX століття помітне місце в господарському розвитку повіту посідала промисловість, особливо цукрова та винокурна. На підприємствах повіту працювало 1400 робітників. Навесні 1902 року, коли в Полтавській та Харківській губерніях розгорнувся могутній селянський рух, багато з них взяли в ньому найактивнішу участь.
     На прохання поміщиків та цукрозаводчиків харківський губернатор послав у повіт батальйон солдат Тамбовського полку, три роти якого розташувалися на цукрових заводах, а четверта залишилась у Богодухові11. Губернатор додатково відкликав з Охтирки ще три ескадрони козаків 29-го Одеського драгунського полку12. Командирам військових частин були надані широкі повноваження, а богодухівському справнику губернатор надіслав телеграму, в якій прямо вимагав застосувати зброю: «Опору військам не визнаю. Стріляти!»13.
     Напередодні першої світової війни Богодухів залишався містом з малорозвинутою промисловістю. Тут працювали ватна фабрика і два парові млини. Це були дрібні підприємства. Потужність двигунів обох млинів становила 48 кінських сил. На одному з млинів працювало лише 8 робітників. Значну кількість міського населення становили ремісники, яких було 1704 чол. (в основному шевці, кравці, теслярі, столяри, ковалі).
     Рік у рік погіршувалося становище трудового селянства. Після столипінської аграрної реформи процент безземельних тут був вищим, ніж по Харківській губернії в цілому14.
     Кращі землі були власністю поміщиків Кеніга, Харитоненка, Кованька та інших. Близько десяти тисяч десятин землі поблизу міста прибрали до своїх рук богодухівські купці Лук’янов, Панченко, Калитаєв. В руках поміщиків, купців та куркулів зосереджувалися влада та суд. У 4-й Державній думі Богодухівський повіт представляв священик-чорносотенець А. Станіславський.
     Про становище трудящих до революції красномовно свідчать і дані про стан народної освіти. Переважна більшість населення була неписьменною. На кінець XIX століття у Богодухові письменне населення становило тільки 31,5 проц., а серед ланок письменних було тільки 17,8 проц. На початок 1912 року в повіті налічувалося 20 620 дітей шкільного віку, але тільки 52,2 проц. з них навчалося в школі15.
     Освіту здобували, як правило, діти багатих. Місцеві власті більше дбали про будівництво в’язниць, ніж про школи.
     Незадовільним було медичне обслуговування. В лікарнях повіту було лише 140 ліжок, працювало 12 лікарів. Кожний лікар мав обслуговувати 16,8 тис. чоловік.


1  Россия. Полное географическое описание нашего отечества, т.VII, стор.314.
2  В. І. Лебедев. Селянська війна під проводом Степана Разіна, К., 1956, стор. 115.
3  Харківський облдержархів, ф.869, оп.1, спр.169, арк.55.
4  Філіал ЦДІА УРСР у м.Харкові, ф.632, спр.169, арк.68—72.
5  А.Г.Слюсарский. Социально-экономическое развитие Слобожанщини XVII— XVIII вв., стор.406.
6  Харківський облдержархів, ф.З, оп.16, спр.81, арк.6 зв.
7  Географическо-статистический словарь Российской империи, т.I, стор.276.
8  Надельные земли крестьян Харьковской губернии. X., 1907, стор.136.
9  Отмена крепостного права на Украине. Сборник документов и материалов. К., 1961, стор.164.
10 Там же, стор. 208—209.
11 Харківський облдержархів, ф.3, оп.287, спр.1071, арк.144.
12 Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902г. Сборник документов, стор.75.
13 Харківський облдержархів, ф.З, оп.287, спр.1071, арк.61.  
14 Переселенческое движение в Харьковской губернии за 1910 год. X., 1911, стор.15.
15 Календарь Харьковского губернского земства на 1913 г. X., 1912, стор.220.


Населені пункти Харківської області: Балаклія ( Савинці , Петрівське , Червоний Донець ) • Барвінкове • Близнюки ( Добровілля ) • Богодухів ( Полкова Микитівка , Шарівка ) • БороваВалки ( Сніжків ) • Вовчанськ ( Білий Колодязь , Жовтневе Друге , Старий Салтів ) • Великий Бурлук ( Шипувате )  ДворічнаДергачіЗачепилівкаЗміїв ( Лиман , Соколове , Таранівка ) • ЗолочівІзюм ( Червоний Оскіл , Червоний Шахтар ) • КегичівкаКрасноград ( Хрестище ) • Краснокутськ ( Козіївка , Мурафа , Пархомівка ) • Куп'янськ ( Гусинка , Кіндрашівка , Сенькове ) • Лозова ( Панютине , Катеринівка , Краснопавлівка ) • Нова Водолага • Первомайський • Печеніги ( Мартове ) • Південне • Сахновщина ( Багата Чернещина , Лебедівка ) • Харків ( Люботин , Мерефа ) • ЧугуївШевченкове ( Волоська Балаклія )